Clubinfo / Lid worden

Je bent pas lid en verzekerd wanneer we het lidgeld en registratie ontvangen hebben!
Alle betalingen gebeuren meteen online bij inschrijving.

Een nieuw lid kan maximaal twee proeflessen gratis volgen.

Het lidgeld is opgebouwd uit 2 delen: A + B

A. Een vast bedrag + € 40 voor administratie en verzekering.
B. Een bedrag afhankelijk van groep en les.

Indien een lid in meerdere groepen traint, wordt het basisbedrag en de bedragen per groep bij elkaar opgeteld. Hier kunt u per groep terugvinden wat het lidgeld op jaarbasis is.

Kortingen:

  • Indien meerdere gezinsleden (zelfde adres) aangesloten zijn krijgt men vanaf het derde gezinslid een korting van € 10.
  • 2de discipline of les: korting € 10
  • UIT-pas met tegemoetkoming: het lidgeld wordt verminderd met max. € 80 (na goedkeuring)* (september € 80 – januari € 50 – april € 30)
  • Alle ziekenfondsen betalen elk jaar een deel van het lidgeld terug. Het mutualiteitsattest kan u zelf downloaden via uw Gymfed-account.

Voor les recrea in onze turnkring betaal je € 40 + € 80 = € 120 (voor een heel jaar: 33 weken) => verzekering/federatiebijdrage inbegrepen (niet de verhoogde waarborg van € 5).
Andere lessen worden aangepast afhankelijk het aantal minuten en activiteit.

Voor één jaar (10 maanden) tellen wij 33 weken les (dus zonder schoolvakanties).
Word je lid na 1 januari: basis € 30 en toeslag € 60 (voor een les recrea).
Word je lid na 1 april, basis € 30 en toeslag € 25 (voor een les recrea).

*Je schrijft je in en betaalt het totale bedrag. Hierna stuur je een mail naar info@turnkring-lyra.be met als titel “Inschrijving met tegemoetkoming via UIT-pas” waarbij je volgende zaken duidelijk vermeldt: naam+voornaam, uitpasnummer, welke les je bent ingeschreven en je rekeningnummer. Wanneer dit nummer gecontroleerd is, betalen wij u het kortingsbedrag terug (september € 80 – januari € 50 – april € 30).

Overzicht lessen:

Nr. Groep Dag Uur Max # leden Lidgeld
Vast bedrag 40
Recreatief turnen
0 Knuffelturnen* zondag 09.00-09.45 30
1 Kleuters (vanaf 2,5 jaar) zondag 10.00-11.00 80
2 Kleuters (vanaf 4 jaar) zondag 11.00-12.00 80
3 Recrea turnen 1-2-3 leerjaar vrijdag 18.00-19.00 80
4 Recrea turnen 4-5-6 leerjaar vrijdag 19.00-20.00 80
6 Recrea turnen 1ste – 4de middelbaar vrijdag 19.00-20.30 120
7 Nostalgieclub (vanaf 5de middelbaar) vrijdag 20.30-22.00 130
8 Keep fit dames dinsdag 20.30-21.30 90
9 Acrogym (na selectie) zaterdag 11.00-13.00 160
10 Recrea tumbling (-12 jaar) 120
11 Recrea tumbling (+12 jaar) 120
12 Recrea toestelturnen (na selectie) dinsdag 19.00-20.30 120
14 Pre-competitie (na selectie) woensdag 18.00-19.30 120
15 Pré-competitie (na selectie) zondag 09.30-11.00 120
Ierse dans
31 Ierse dans beginners vrijdag 19.00-20.00 80
33 Ierse dans ervaring vrijdag 20.00-21.00 90
34 Ierse dans gevorderden vrijdag 21.00-22.00 90
Toestelturnen meisjes (TTm)*
41 Toestelturnen meisjes maandag 17.00-20.00 **
42 Toestelturnen meisjes woensdag 16.30-19.30 **
43 Toestelturnen meisjes donderdag 17.30-20.30 **
44 Toestelturnen meisjes zaterdag 09.00-13.00 **
Tumbling
51 Tumbling ABC dinsdag 18.30-20.30 **
52 Tumbling ABC donderdag 18.30-20.30 **
53 Tumbling ABC zaterdag 09.30-11.30 **
54 Tumbling I dinsdag 18.00-19.30 120
55 Tumbling I donderdag 18.30-20.00 120
Sport
70 Badminton dinsdag 20.30-22.00 130
* lessenreeks van 10 lessen
** TTm en Tumbling A/B/C hebben een aparte berekening voor lidgelden afhankelijk van het aantal uren:
4u 320,00
6u 356,25
10u 505,75
13u 620,75