Clubinfo / Lid worden

Je bent pas lid en verzekerd wanneer we het lidgeld en registratie ontvangen hebben!
Alle betalingen gebeuren binnen de maand na inschrijving.

Een nieuw lid kan maximaal twee proeflessen gratis volgen.

Het lidgeld is opgebouwd uit 2 delen: A + B

A. Een vast bedrag + € 30 voor administratie en verzekering.
B. Een bedrag afhankelijk van groep en les.

Indien een lid in meerdere groepen traint, wordt het basisbedrag en de bedragen per groep bij elkaar opgeteld. Hier kunt u per groep terugvinden wat het lidgeld op jaarbasis is.

Kortingen:

  • Indien meerdere gezinsleden (zelfde adres) aangesloten zijn krijgt men vanaf het derde gezinslid een korting van € 10.
  • 2de discipline of les: korting € 10
  • UIT-pas met tegemoetkoming: 20% (uitgezonderd verhoogde waarborg) voor kleuter- en recreagroepen*
  • Alle ziekenfondsen betalen elk jaar een deel van het lidgeld terug. Zie ledenbeheer-account voor attest.

Voor les recrea in onze turnkring betaal je € 30 + € 80 = € 110 (voor een heel jaar: 33 weken) => verzekering/federatiebijdrage inbegrepen (niet de verhoogde waarborg van € 5).
Andere lessen worden aangepast afhankelijk het aantal minuten en activiteit.

Voor één jaar (10 maanden) tellen wij 33 weken les (dus zonder schoolvakanties).
Word je lid na 1 januari: basis € 30 en toeslag € 60 (voor een les recrea).
Word je lid na 1 april, basis € 30 en toeslag € 25 (voor een les recrea).

*Je schrijft je in en betaalt het totale bedrag. Hierna stuur je een mail naar info@turnkring-lyra.be met als titel “Inschrijving met tegemoetkoming via UITpas” waarbij je volgende zaken duidelijk vermeldt: naam+voornaam, uitpasnummer, welke les je bent ingeschreven en je rekeningnummer. Wanneer dit nummer gecontroleerd is, betalen wij 20% (uitgezonderd verhoogde waarborg) voor kleuter- en recreagroepen terug.

Overzicht lessen:

Nr. Groep Dag Uur Max # leden Lidgeld
Vast bedrag 30
0 Knuffelturnen tussen 1,5 en 2,5 jaar** Zondag 09.00-09.45 10 30
1 Kleuters vanaf 2,5 jaar zondag 10.00-11.00 30 80
2 Kleuters vanaf 4 jaar zondag 11.00-12.00 40 80
3 1de-2de leerjaar vrijdag 17.30-18.30 30 80
4 3de-4de leerjaar vrijdag 17.30-18.30 30 80
5 5de-6de leerjaar vrijdag 18.30-20.00 30 120
6 1ste-4de middelbaar vrijdag 18.30-20.00 20 120
7 Nostalgieclub (vanaf 5de middelbaar) vrijdag 20.00-21.30 20 130
8 Keep fit dames dinsdag 20.30-21.30 20 90
9 Acrogym * zaterdag 11.00-13.00 20 160
10 Tumbling Recrea -12 dinsdag 18.00-19.30 15 120
11 Tumbling Recrea +12 dinsdag 18.00-19.30 15 120
12 Toestelturnen selectiegroep dinsdag 19.00-20.30 10 120
14 Pre-competitie Woe * woensdag 18.00-19.30 15 120
15 Pre-competitie Zo * zondag 09.30-11.00 15 120
31 Ierse dans beginners vrijdag 19.00-20.00 20 80
32 Ierse dans ervaring -18 jaar vrijdag 20.00-21.00 20 80
33 Ierse dans ervaring +18 jaar vrijdag 21.00-22.00 20 90
34 Ierse dans gevorderden zondag 14.00-16.00 20 160
41 Toestelturnen meisjes Ma * maandag 17.00-20.00 15 ***
42 Toestelturnen meisjes Woe* woensdag 16.30-19.30 15 ***
43 Toestelturnen meisjes Do * donderdag 17.30-20.30 15 ***
44 Toestelturnen meisjes Za* zaterdag 09.00-13.00 15 ***
51 Tumbling ABC Di * dinsdag 18.00-20.00 15 ***
52 Tumbling ABC Do * donderdag 18.30-20.30 15 ***
53 Tumbling ABC Za * zaterdag 09.30-11.30 25 ***
54 Tumbling I Di * dinsdag 18.00-19.30 15 120
55 Tumbling I Do * donderdag 18.30-20.00 15 120
71 Badminton dinsdag 20.30-22.00 15 130
* na selectie
** lessenreeks van 10 lessen
*** lidgeld competitiegroepen op basis van aantal lesuren
4u 320,00
6u 356,25
10u 505,75
13u 620,75