Clubinfo / Lid worden

Je bent pas lid en verzekerd wanneer we het lidgeld en registratie ontvangen hebben!
Alle betalingen gebeuren binnen de maand na inschrijving.

Een nieuw lid kan maximaal twee proeflessen gratis volgen.

Het lidgeld is opgebouwd uit 2 delen: A + B

A. Een vast bedrag van € 30 voor administratie en verzekering.
B. Een bedrag afhankelijk van groep en les.

Indien een lid in meerdere groepen traint, wordt het basisbedrag en de bedragen per groep bij elkaar opgeteld. Hier kunt u per groep terugvinden wat het lidgeld op jaarbasis is.

Kortingen:

  • Indien meerdere gezinsleden ( zelfde adres) aangesloten zijn krijgt men vanaf het derde gezinslid een korting van € 10.
  • 2de discipline of les: korting € 10
  • UIT-pas met tegemoetkoming: je betaalt enkel € 20*
  • Coronakorting: was je vorig jaar lid (+12 jaar) en had je je lidgeld volledig betaald? Dan kan je kiezen voor een coronakorting van € 40. Voer de code “CKL21” in bij kortingscode. Deze code is niet verplicht en mag je ook weigeren als sponsoring voor onze club. Ten laatste tot 10/10/2021 geldig.
  • Alle ziekenfondsen betalen elk jaar een deel van het lidgeld terug.

Voor les recrea in onze turnkring betaal je € 30 + € 70 = € 100 (voor een heel jaar: 33 weken) => verzekering/federatiebijdrage inbegrepen (niet de verhoogde waarborg van € 5).
Andere lessen worden aangepast afhankelijk het aantal minuten en activiteit.

Voor één jaar (10 maanden) tellen wij 33 weken les (dus zonder schoolvakanties).
Word je lid na 1 januari: basis € 30 en toeslag € 50 (voor een les recrea).
Word je lid na 1 april, basis € 30 en toeslag € 20 (voor een les recrea).

**Je schrijft je in en betaalt het totale bedrag. Hierna stuur je een mail naar info@turnkring-lyra.be met als titel “Inschrijving met tegemoetkoming via UITpas” waarbij je volgende zaken duidelijk vermeldt: naam+voornaam, uitpasnummer, welke les je bent ingeschreven en je rekeningnummer. Wanneer dit nummer gecontroleerd is, betalen wij het bedrag terug zodanig dat u € 20 uiteindelijk betaald heeft.

Overzicht lessen:

Nr.  Groep Dag  Uur 
1 Kleuters vanaf 2,5 jaar zondag 10.00-11.00
2 Kleuters vanaf 4 jaar zondag 11.00-12.00
3 1ste-2de leerjaar vrijdag 17.30-18.30
4 3de-4de leerjaar vrijdag 17.30-18.30
5 5de-6de leerjaar vrijdag 18.30-20.00
6 1ste-4de middelbaar vrijdag 18.30-20.00
7 Nostalgieclub (vanaf 5de middelbaar) vrijdag 20.00-21.30
8 Keep fit dames dinsdag 20.30-21.30
9 Acrogym * zaterdag 17.00-19.00
10 Tumbling Recrea -12 woensdag 18.00-19.30
11 Tumbling Recrea +12 dinsdag 19.00-20.30
12 Toestelturnen selectiegroep dinsdag 19.00-20.30
13 Pre-competitie Di * dinsdag 17.30-19.00
14 Pre-competitie Woe * woensdag 16.30-18.00
15 Pre-competitie Zo * zondag 09.30-11.00
31 Ierse dans beginners vrijdag 19.00-20.00
32 Ierse dans ervaring -18 jaar vrijdag 20.00-21.00
33 Ierse dans ervaring +18 jaar vrijdag 21.00-22.00
34 Ierse dans gevorderden zondag 14.00-16.00
41 Toestelturnen meisjes Ma * maandag 17.00-20.00
42 Toestelturnen meisjes Woe* woensdag 16.00-19.00
43 Toestelturnen meisjes Do * donderdag 17.00-20.00
44 Toestelturnen meisjes Za* zaterdag 09.00-13.00
51 Tumbling ABC Di * dinsdag 18.30-20.30
52 Tumbling ABC Do * donderdag 18.30-20.30
53 Tumbling ABC Za * zaterdag 09.30-11.30
54 Tumbling I Di * dinsdag 17.30-19.00
55 Tumbling I Do * donderdag 18.30-20.00
61 Rope skipping -10 ** woensdag 18.00-19.00
62 Rope skipping +10 ** woensdag 19.00-20.00
71 Badminton dinsdag 20.30-22.00