Clubinfo / Verzekering

Verzekeringsformules

Onze verzekering gaat via de federatie en dit is momenteel bij Ethias.
Als lid van Turnkring Lyra ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen op training en tijdens de verplaatsing van en naar de trainingen. Daarnaast ben je verzekerd voor alle ander clubactiviteiten.

Basiswaarborg:

Tijdelijke onbekwaamheid € 30 per dag (uitkering max. 2 jaar). Blijvende invaliditeit tot € 35.000 (uiterlijk tot 2 jaar na ongeval). Overlijden € 8.500 medische kosten. Bedrag van de verstrekte zorgen verminderd met het bedrag van de tussenkomst ziekenfonds. Perschadegeval is er een vrijstelling van € 25.

! OPGELET: Bij het knuffelturnen is enkel de gymnast verzekerd, niet de begeleidende ouder.

Verhoogde waarborg:

Elk lid kan een verhoging van de waarborg afsluiten mits bijbetaling van € 5.
Verhoogde waarborg: Tijdelijke onbekwaamheid € 6/dag extra vanaf 31ste dag (max 2 jaar). Blijvende invaliditeit € 50.000. Overlijden € 25.000. Meer informatie betreffende deze verzekeringspolis evenals de gerelateerde aangifteformulieren kunnen gevonden worden op: https://www.gymfed.be/verzekeringen.

Polis

Polis persoonlijke ongevallen en BA:
algemene voorwaarden (PDF)

Polis persoonlijke ongevallen en BA:
uitbreiding polis vanaf 1 januari 2023 (PDF)
uitbreiding polis vanaf 1 januari 2023 (PDF)

Ongevallenformulier

Elk gebeurlijk ongeval dient onmiddellijk te worden gemeld aan de aanwezige lesgever en aan de secretaris van KT Lyra vzw.

Hoe ga je te werk:

  • Download het ongevallenformulier (PDF), het geneeskundig getuigschrift (PDF), vul deze volledig in – vergeet hierbij je handtekening niet – en laat de arts vervolledigen.
  • Het ongevallenformulier en het geneeskundig getuigschrift moet binnen de 3 dagen via mail worden ingediend bij ingriddevries11@gmail.com (zij stuurt dit binnen 5 dagen naar Gymfed).
  • De club geeft het ongeval door aan de federatie via het Ledenbeheer (online).
  • De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer.
  • Je kan de status van je dossier volgen in ‘Mijn ongevallenstatus‘ (hiervoor moet je inloggen).
  • Vooraleer je opnieuw de turnzaal in duikt – vergeet je attest van genezing niet door te zenden!