Clubinfo / Verzekering

Verzekeringsformules

Onze verzekering gaat via de federatie en dit is momenteel bij Ethias.
Als lid van Turnkring Lyra ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen op training en tijdens de verplaatsing van en naar de trainingen. Daarnaast ben je verzekerd voor alle ander clubactiviteiten.

Basiswaarborg:

Tijdelijke onbekwaamheid € 30 per dag (uitkering max. 2 jaar). Blijvende invaliditeit tot € 35.000 (uiterlijk tot 2 jaar na ongeval). Overlijden € 8.500 medische kosten. Bedrag van de verstrekte zorgen verminderd met het bedrag van de tussenkomst ziekenfonds. Perschadegeval is er een vrijstelling van € 25.

Verhoogde waarborg:

Elk lid kan een verhoging van de waarborg afsluiten mits bijbetaling van € 5.
Verhoogde waarborg: Tijdelijke onbekwaamheid € 6/dag extra vanaf 31ste dag (max 2 jaar). Blijvende invaliditeit € 50.000. Overlijden € 25.000. Meer informatie betreffende deze verzekeringspolis evenals de gerelateerde aangifteformulieren kunnen gevonden worden op: https://www.gymfed.be/verzekeringen.

Ongevallenformulier

Download hier het ongevallenformulier (PDF).

Polis

Polis persoonlijke ongevallen en BA:
algemene voorwaarden (PDF)

Polis persoonlijke ongevallen en BA:
uitbreiding polis vanaf 1 juli 2014 (PDF)